top of page

Stichting Hartelijk

Algemene gegevens
Deelcafé de Buurvrouw is een initiatief van Stichting Hartelijk.

Stichting Hartelijk is per 23-5-2018 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een gift aan een ANBI mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
 

Bezoekadres/Postadres

van der Biltlaan 69

4421 BD Kapelle


Bankrekening: NL68RABO0330573861

Kvk nummer: 71792112

Doelstelling Deelcafé de Buurvrouw
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties wereldwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan Deelcafé de Buurvrouw

Delen dichtbij

  • Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

  • Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc (‘delen’)

  • Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc (‘doen’)

Delen ver weg

  • Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Zeeuwen in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

  • Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

  • Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Kapelle bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘doen’)​

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatiebreed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 

bottom of page