Aanleiding tot oprichting Stichting

Stichting Hartelijk is een non-profit instelling die de wens heeft om ‘een goede buur’ te zijn voor mensen dichtbij en ver weg.

En hoe word je een goede buur? Volgens ons is dat- in theorie- vrij eenvoudig: door te delen! Delen in tijd en aandacht met mensen dichtbij, maar bijvoorbeeld ook delen in middelen en contacten aangaan met mensen in nood verder weg. ‘Delen dichtbij’ en ‘delen ver weg’ noemen we dat.

Om ‘een goede buur’ te zijn hebben we Stichting Hartelijk opgericht. We willen hartelijk zijn naar doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

 

Doelstelling Stichting Hartelijk

Het tot stand brengen van een duurzame verbinding tussen inwoners, jong en oud, Nederlands en met een migratie achtergrond, vanuit de overtuiging dat ieder mens liefde en vriendschap nodig heeft.

Door bijvoorbeeld (ex-)vluchtelingen in contact te brengen met Nederlandse inwoners worden de drempels verlaagd om hen succesvoller te laten integreren en participeren in de Nederlandse samenleving. Dit geldt ook voor de eenzamen onder ons, de stichting wil hartelijk zijn naar alle doelgroepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het ondernemen van allerlei activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Uitwerking in activiteiten

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Ontmoetingen tussen inwoners te faciliteren door middel van het zogenaamde Deelcafé concept, een "meet and eat", waarbij de taal geoefend kan worden, contacten kunnen worden opgebouwd en ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Het bezoeken van eenzamen aan huis indien gewenst, waardoor het isolement wordt doorbroken en integratie in de samenleving kan worden bevorderd.

Het organiseren van workshops, "high-tea's", "lady's nights", “jongeren avonden" en het samen exploiteren van het Deelcafé.

Het faciliteren van ontmoetingen middels sport en spel.

Overige alternatieven die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Werving van gelden

De stichting werft gelden d.m.v. actieve benadering van de eigen achterban (familie, vrienden, kerk), lokale bedrijven en inwoners van Kapelle en omstreken.

Het bestuur beheert de sponsorgelden. Het bestuur overlegt welke keuzes gemaakt worden m.b.t. de te besteden gelden.

De gelden worden besteed aan faciliteiten die bijdragen aan de doelstelling zoals gebruik van pand Deelcafé, uitgaven i.v.m. variabele kosten zoals kosten voor organiseren maaltijden t.b.v. doelgroep, kosten voor koffie, thee, taart, inrichting, internet, promotiemateriaal,

Positieve resultaten vanuit Deelcafé worden aan geschonken aan goede doelen.